Oksehode i Rosenkrans

Referenzen

  1. Kjællingmule, Berguith (Brynhild) Torleivsdtr