Bærum, Akershus, Norwegen

Referenzen

  1. Kildal, Margrethe Louise